W ostatnich dniach, w budynku Urzędu Dzielnicy Warszawa Wesoła, miało miejsce spotkanie publiczne. Przedstawiciele lokalnej Policji oraz pracownicy delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa spotkali się z mieszkańcami, aby omówić aktualne kwestie związane z bezpieczeństwem. Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się pojawić na tym wydarzeniu, za ich entuzjazm do działania i wartościowe opinie dotyczące spraw istotnych dla lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo jest dla Policji i innych instytucji, z którymi współpracujemy, kwestią najwyższej rangi. Każdy ma możliwość wpływania na ten obszar.

Tego rodzaju spotkania z mieszkańcami są nieocenione z punktu widzenia wymiany informacji o bieżących problemach. Co więcej, dają szansę na opracowanie wspólnych strategii rozwiązania tych kwestii. Z tego względu podejmujemy inicjatywę organizacji debat społecznych.

Niedawno w dzielnicy Wesoła, w budynku urzędu dzielnicy, policjanci wraz z przedstawicielami delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa przeprowadzili rozmowę z mieszkańcami. Podczas spotkania omówiono zgłoszone problemy, przekazano ważne informacje edukacyjne a mieszkańcy mieli również możliwość rozmowy bezpośredniej ze swoimi dzielnicowymi.

Przedstawiciele Policji podziękowali wszystkim za udział i owocną dyskusję, deklarując jednocześnie, że każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.