11 listopada 2023 roku, wszystkie warszawskie punkty zbierania elektroodpadów, które są zarządzane przez firmę ElektroEko, nie będą działały. Ta decyzja dotyczy wyłącznie tego jednego dnia i ma wpływ na całość Mobilnych Punktów Zbierania Elektrośmieci na terenie stolicy.

Jednakże, warto podkreślić, że wszystkie inne soboty listopada nie są objęte tą zmianą. To oznacza, że w pozostałe dni sobotnie tego miesiąca, wszystkie Mobilne Punkty Zbierania Elektrośmieci będą funkcjonować zgodnie z regularnym harmonogramem pracy.