Jutro rozpoczyna się 15. edycja Festiwalu Nowe Epifanie, wydarzenia kulturalnego organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, pod hasłem „Czemu jesteście zmieszani?”. Festiwal będzie trwał do 24 marca i skupiać się będzie na prezentowaniu teatru, muzyki dawnej oraz filmów. Z funduszy miejskich Warszawy pozyskano środki na sfinansowanie tego wydarzenia.

Festiwal Nowe Epifanie ma na celu odkrycie nowych, współczesnych form piękna i zapoczątkowanie twórczego dialogu pomiędzy artystami a tradycyjną sztuką religijną. Inspiracją dla organizatorów był „List do artystów” napisany przez Jana Pawła II. Forma festiwalu jest interdyscyplinarna i obejmuje pokazy teatralne, koncerty w miejscach sakralnych, wystawy, projekcje filmowe poruszające tematy religijne i teologiczne, a także spotkania dyskusyjne mające na celu wywołanie duchowej refleksji i odnowienie dialogu sztuki z religią.

Na scenie festiwalowej w 2024 roku pojawią się najlepsze spektakle z poprzedniego sezonu, poruszające tematy duchowe, etyczne i religijne. Festiwal teatralny Nowych Epifanii rozpocznie się od prezentacji dwóch prac dyplomowych absolwentek Akademii Teatralnej, które zainspirowane zostały osobistymi doświadczeniami. Obejrzeć będzie można film krótkometrażowy „Babcia Wandzia” w reżyserii Karoliny Kowalczyk, który jest fabularyzowaną fantazją na temat duchowości babci reżyserki, oraz spektakl-instalację „Ból” autorstwa Kingi Chudobińskiej-Zdunik, która dzieli się w nim doświadczeniem życia ze stwardnieniem rozsianym.

W programie festiwalu znajdują się także inne spektakle, takie jak: „Ptaki ciernistych krzewów. Rzecz o miłości w kościele” w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” pod batutą Mateusza Pakuły oraz „Gusła”, inspirowane „Dziadami” Mickiewicza, w reżyserii Grzegorza Brala.