W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa transportu osób, funkcjonariusze policji z Warszawy zorganizowali szkolenie dla pracowników firm oferujących usługi taksówkarskie przez aplikacje. W programie spotkania znalazły się wykłady dotyczące obecnie obowiązujących regulacji i dokumentów prawnych związanych z ruchem drogowym oraz przewozem pasażerów. Policjanci podkreślili również konsekwencje prawne wynikające z wykroczeń i przestępstw komisjonowanych na drodze lub w kontekście transportu osób. Odbycie szkolenia miało na celu wzrost świadomości prawnej kierowców i zapewnienie większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Policjanci z wydziałów prewencji i ruchu drogowego w PGE Narodowym w Warszawie spotkali się z pracownikami firm przewozowych, aby poruszyć kluczowe tematy związane z bezpieczeństwem na drodze oraz odpowiedzialnością prawną za różne wykroczenia i przestępstwa. Przedstawili im najistotniejsze regulacje i dokumenty prawne, które dotyczą zarówno ruchu drogowego, jak i usług przewozowych. Zwrócono uwagę na różnice między przewożeniem osób a usługami taxi oraz wynikające stąd obowiązki, jakie dotyczą nie tylko natury przewozów pasażerów, ale przede wszystkim właściwego wyposażenia i oznakowania pojazdów. Wskazano także na wagę utrzymania odpowiedniego stanu technicznego pojazdów dla bezpieczeństwa. Policjanci podkreślili również konieczność posiadania konkretnych dokumentów do świadczenia tego typu usług.

Ważnym elementem szkolenia było również omówienie sankcji prawnych, które mogą wynikać z naruszenia obowiązujących zasad ruchu drogowego oraz przewozu pasażerów, a także z popełnienia przestępstw przez kierowców. Funkcjonariusze szczególnie podkreślili ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Celem całego szkolenia było wzrost świadomości prawnej kierowców i zapewnienie większego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.