Dyskryminacja, odrzucenie, tolerancja – to wszystko są pojęcia, które nie są zawsze łatwe do zrozumienia, zwłaszcza dla młodych uczniów. Dlatego też uczniowie drugich i trzecich klas Szkoły Podstawowej nr 376 zlokalizowanej w Rembertowie mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy na ten temat. Odpowiedzi na pytania dotyczące tych kluczowych koncepcji otrzymali po obejrzeniu filmu zatytułowanego „Urodziny Maćka” – krótka opowieść ukazująca istotę tolerancji.

Swoje siły połączyli funkcjonariusze lokalnego komisariatu policji w Rembertowie oraz przedstawiciel Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa, aby przeprowadzić te cenne zajęcia edukacyjne. Spotkanie odbyło się w budynku szkoły przy ulicy Ziemskiego 22, gdzie głównymi tematami były tolerancja i dyskryminacja.

Podczas spotkania uczniom zaprezentowano film „Urodziny Maćka”, który był punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Po seansie miała miejsce rozmowa, podczas której uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się więcej na temat dyskryminacji, odrzucenia, a także zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie, zrozumienie i akceptacja innych osób.

Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w tym spotkaniu. Z uważnością słuchały, chętnie dzieliły się swoimi przemyśleniami, podawały poprawne przykłady oraz zadawały pytania. Nie zabrakło również miejsca na rozmowy o codziennej służbie funkcjonariuszy policji. Uczniowie mieli okazję z bliska przyjrzeć się wyposażeniu policjanta, które towarzyszy mu podczas wykonywania codziennych obowiązków.