Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenie wydane przez Związek Banków Polskich, Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komendę Główną Policji. Wiadomość ma na celu uświadomienie Polaków o potencjalnych zagrożeniach w przestrzeni cyfrowej. Mimo rosnącej aktywności internautów w polskiej społeczności online, stwierdzono, że wciąż brakuje nam odpowiedniej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

Wirtualna przestrzeń niesie ze sobą wiele możliwości, ale niestety również zagrożeń. Ważne jest, abyśmy zawsze byli świadomi ryzyka i zachowywali ostrożność podczas korzystania z różnych platform cyfrowych.

Cyberprzestępcy opracowują skomplikowane metody oszustw, aby wykorzystać naszą naiwność i nieświadomość. Jednym z takich sposobów jest manipulowanie komunikacją internetową w celu wyłudzenia pieniędzy od niewinnych ofiar.

Typowy scenariusz wygląda tak: klientka banku otrzymuje fałszywą wiadomość w komunikatorze od osoby twierdzącej, że jest jej synem. Wiadomość zawiera zmyśloną historię o wypadku, z którego „syn” wyszedł bez szwanku, ale stracił swój telefon komórkowy (stąd wiadomość pochodzi z „pożyczonego” telefonu). Oszust prosi o pilny przelew pieniędzy na podany numer rachunku bankowego pod pretekstem opłacenia usługi odholowania samochodu. Zrozpaczona i zaniepokojona matka nie zastanawiając się dłużej, wykonuje przelew.