Oficerowie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji skoncentrowali swoje wysiłki na podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pieszych w stołecznym garnizonie. W dniach od 14 do 15 marca 2024 roku, mają zamiar przeprowadzić intensywne działania prewencyjno-kontrolne. Celem tych działań jest wyeliminowanie naruszeń zasady współżycia na drodze pomiędzy kierowcami a pieszymi.

W ramach dwudniowego planu, oficerowie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji będą prowadzić szereg aktywności mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w garnizonie stołecznym. Na celowniku mundurowych znajdują się różnego rodzaju wykroczenia, które stwarzają zagrożenie dla pieszych, takie jak:

Niestosowanie się do zasady pierwszeństwa przejazdu dla pieszych na przejściach dla nich przeznaczonych lub w momencie, gdy pieszy wchodzi na przejście. Wyprzedzanie innego pojazdu tuż przed przejściem dla pieszych lub bezpośrednio na nim. Omijanie pojazdu idącego w tym samym kierunku, który jednak zatrzymał się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Ignorowanie zasady ustępowania pieszym pierwszeństwa podczas skręcania w drogę poprzeczną. Przekraczanie dozwolonej prędkości jazdy w pobliżu przejść dla pieszych. Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem świecącym na czerwono, nawet jeśli jest on połączony ze zieloną strzałką umożliwiającą warunkowy ruch, zwłaszcza gdy na przejściu znajdują się piesi.