W dzielnicy Rembertowo doszło do interesującego spotkania pomiędzy najmłodszymi mieszkańcami a lokalnym funkcjonariuszem policji – dzielnicową z komisariatu przy ulicy Plutonowych. Celem wizyty była edukacja i profilaktyka bezpieczeństwa wśród maluchów, która odbyła się w formie aktywnej zabawy, która została entuzjastycznie przyjęta przez dzieci.

Dzielnicowa odwiedziła Żłobek Nr 55 i przeprowadziła serię zajęć skupiających się na kluczowych aspektach bezpieczeństwa. Różne tematy zostały poruszone, począwszy od bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, aż do wyjaśnienia zasad obowiązujących w rejonie przejść dla pieszych. Szczególny nacisk położono na zrozumienie różnicy między przejściami z sygnalizacją świetlną a tymi bez niej.

Wszystkie omawiane kwestie spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci. Maluchy chętnie angażowały się w dyskusje, aktywnie odpowiadając na pytania i biorąc udział w ćwiczeniach. Mając na uwadze fascynację dzieci, dzielnicowa zdecydowała się na wykorzystanie pluszowego misia w mundurze policjanta, który stał się ulubionym towarzyszem najmłodszych podczas zajęć.