Jedyny ocalały drewniany budynek na Starej Pradze uzyskał szansę na odnowienie dzięki obszernemu remontowi. To historyczne miejsce jest jednym z trzech obiektów, które uzyskały finansowe wsparcie od miasta Warszawa w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Rezultaty drugiej odsłony tego programu ukazały się we wrześniu 2023 roku. Trzy zabytkowe obiekty z Warszawy otrzymały dofinansowanie na następujących warunkach: Oficyna Burkego – 3,5 mln zł, Elizeum – 3,5 mln zł (pierwszy etap) oraz Fort Bema – niemal 1,5 mln zł.

W ostatnim czasie, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ dał zielone światło dla przetargu na „Remont i konserwację zabytkowej oficyny Edmunda Burkego przy ulicy Kawęczyńskiej 26”. Kandydaci mogą zgłaszać swoje propozycje do 28 maja. Zakończenie wszystkich prac budowlanych jest planowane na rok 2026.

Oficyna znajdująca się przy ulicy Kawęczyńskiej 26 stanowi unikalny element w dzisiejszym kulturowym pejzażu Pragi, będąc jedynym pozostałym reliktem drewnianej zabudowy tej dzielnicy.

Ten budynek z jednym piętrem został wzniesiony około 1890 roku przez Edmunda Burkego. Była to część większego kompleksu mieszkalnego, z którego dotrwał do naszych czasów jedynie jeden budynek. Ten obiekt przetrwał ponad 120 lat w niemal niezmienionej formie, zachowując dużą część oryginalnej substancji zabytkowej. Po drugiej wojnie światowej stał się budynkiem komunalnym. Ostatni mieszkaniec opuścił go w 2016 roku.

W styczniu 2021 roku, ze względu na coraz gorszy stan techniczny budynku, podjęto działania remontowe, mające na celu zabezpieczenie tego drewnianego zabytku. Podczas prac zainstalowano pionową izolację fundamentów, wymieniono podwaliny i usunięto gnijące fragmenty drewnianej konstrukcji. Zagrożone stropy zostały podparte, a fasadę i ściany szczytowe wzmocniono wewnętrznymi ściągami. Dwa krańcowe kominy, które stanowiły zagrożenie zawalenia, zostały rozebrane, a dwa środkowe umocniono stalowymi obejmami.

Całość prac zabezpieczających była pod stałym nadzorem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami był odpowiedzialny za realizację tych działań.