Siły policyjne odgrywają nieocenioną rolę w edukowaniu młodzieży na temat bezpieczeństwa poprzez działania prewencyjno-edukacyjne. W szczególności, funkcjonariuszki z Zespołu Profilaktyki Społecznej są regularnie zaangażowane w prowadzenie rozmów dotyczących potencjalnych zagrożeń. Przekazują one informacje na temat tego, jak unikać niebezpieczeństw, jak skutecznie sobie z nimi radzić oraz promują odpowiednie postawy. Ważnym elementem ich działań edukacyjnych jest przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ostatnio, grupa policyjnych edukatorek odbyła spotkanie z przedszkolakami uczęszczającymi do szkoły podstawowej przy ulicy Korynckiej w Wawrze, gdzie kontynuowały swoje misję budowania kultury bezpieczeństwa wśród najmłodszych.

Funkcjonariuszki specjalizujące się w społecznej profilaktyce zaprezentowały młodym uczniom program edukacyjny skierowany na identyfikowanie i radzenie sobie z zagrożeniami. Dzieci miały okazję przyswoić ogromne ilości praktycznych rad i ostrzeżeń na temat potencjalnych zagrożeń, jakie mogą napotkać w ruchu drogowym, szkole, na placu zabaw czy nawet w ich własnych domach. Dodatkowo, przedszkolaki miały możliwość zadawania pytań i poszerzanie swojej świadomości bezpieczeństwa.

Częścią spotkania był również pokaz pracy policji oraz możliwość zobaczenia na własne oczy wyposażenia funkcjonariuszy, a także radiowozu. Dzięki temu uczniowie mogli lepiej zrozumieć specyfikę tej służby.