Jedna z najważniejszych wystaw 2024 roku w Muzeum Warszawy podkreśla znaczący wkład Julii Keilowej, znanej projektantki przedmiotów codziennego użytku, w kształtowanie designu Polski międzywojennej. Wystawa, która będzie dostępna od 21 marca do 1 września, pozwala odkryć wyrafinowane prace Keilowej, takie jak cukiernica kula, talerz dekoracyjny z trzema trójkątami i patera trójsierpowa.

Julia Keilowa urodziła się w miasteczku Stryj na terenie obecnej Ukrainy, w rodzinie o żydowskich korzeniach. Proces edukacji przechodziła zarówno we Lwowie jak i Wiedniu. W 1922 roku stanęła na ślubnym kobiercu z Ignacym Keilem i przeprowadziła się do stolicy Polski – Warszawy. W 1925 roku rozpoczęła studia na wydziale rzeźby w prestiżowej Państwowej Szkole Sztuk Pięknych.

Począwszy od 1932 roku, Keilowa współpracowała z renomowaną firmą platerniczą Fraget, a także z fabrykami Norblina i Braci Henneberg. Jej unikalne projekty o charakterystycznym stylu art déco szybko zyskały uznanie zarówno wśród krytyków, jak i klientów. Keilowa prowadziła również własną pracownię metaloplastyki i aktywnie uczestniczyła w kulturalnym życiu Warszawy, prezentując swoje rzeźby i przedmioty użytkowe na wystawach zbiorowych, krajowych oraz międzynarodowych, gdzie zdobywała nagrody.

Wybuch II wojny światowej zmusił Keilową do ucieczki do Lwowa, gdzie założyła pracownię ceramiki. Po dwóch latach powróciła do Warszawy, ukrywając się poza gettem. Niestety, w 1942 roku jej życie niespodziewanie przerwało gestapo.

Podczas dynamicznej kariery Julii Keilowej, granica między sztuką wysoką a użytkową stawała się coraz bardziej mglista. Szkoły artystyczne zaczęły kształcić projektantów, którzy byli coraz częściej angażowani do pracy w przemyśle. Jej prace metaloplastyczne często były pokazywane jako przykład sztuki II Rzeczypospolitej. Obecnie jej dzieła są bardzo poszukiwane na rynku kolekcjonerskim i cieszą się renomą wśród publicznych i prywatnych gromadzicieli sztuki.

Najbogatsza w historii prezentacja dzieł Keilowej w Muzeum Warszawy obejmuje blisko 80 obiektów zaprojektowanych i wykonanych przez artystkę. To najszersza ekspozycja jej twórczości do tej pory, uwzględniająca zarówno unikalne rękodzieło jak i prace rzeźbiarskie. Prace Keilowej rozproszyły się podczas II wojny światowej, a w kolejnych dziesięcioleciach były coraz bardziej zapominane, przede wszystkim ze względu na zmianę systemu politycznego.

Twórczość Julii Keilowej odznacza się charakterystycznym stylem, złożonym z harmonijnych kompozycji opartych na matematycznych proporcjach. Artystka często łączyła różne bryły geometryczne, takie jak stożki, walce, kule i graniastosłupy, tworząc oryginalne kompozycje prostych form o miękkich krawędziach i rytmicznych uskokach, nadając im niepowtarzalny charakter dekoracyjny.

W ostatniej części wystawy zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnym spojrzeniem na sylwetkę i twórczość Julii Keilowej. Studenci warszawskiej ASP i School of Form zaprezentują ponad trzydzieści nowoczesnych rozwiązań projektowych, które czerpią inspirację z jej dorobku. Odwiedzający wystawę będą również mieć okazję do spróbowania swoich sił w projektowaniu przy specjalnie przygotowanym stole-warsztacie.