Współorganizowana przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków, Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla na Pradze-Południe oraz Zamek Królewski w Warszawie konferencja naukowa pod tytułem „Dyplomacja światowa w sprawie pokoju – Teki Jana Hrabiego Szembeka Wiceministra Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej” została zaplanowana na 23 kwietnia 2024 roku.

To prestiżowe wydarzenie, poświęcone tematyce dyplomacji i pokoju, wpisuje się w działania podejmowane przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków mające na celu pogłębianie wiedzy o historii naszego kraju. Wydarzenie to jest organizowane pod honorowym patronatem Tomasza Kucharskiego, Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Spotkanie naukowe odbędzie się na terenie Zamku Królewskiego w Warszawie, dokładnie w Sali Koncertowej. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 13:00. To bez wątpienia będzie nie tylko okazja do zrozumienia roli Jana Hrabiego Szembeka, wiceministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, w kontekście dyplomacji światowej na rzecz pokoju, ale również szansa na wymianę doświadczeń i poglądów z ekspertami oraz innymi uczestnikami konferencji.