W ramach swojej misji profilaktyki społecznej, policjantki z Zespołu Profilaktyki Społecznej prowadziły zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV szkoły zlokalizowanej przy ulicy Afrykańskiej. Celem spotkania była edukacja dotycząca negatywnych aspektów przemocy, zarówno w formie fizycznej, jak i psychicznej. Omówiono problem takich zachowań jak poniżanie, stosowanie wyzwisk, nękanie oraz hejtowanie innych osób na różnych platformach, zwłaszcza w Internecie.

Podczas pogadanki edukacyjnej, głównym tematem poruszanym przez funkcjonariuszki było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej. Przemoc ta może mieć wiele form – od agresji fizycznej, poprzez bicie czy popychanie, do skomplikowanych form psychicznego nękania.

Na spotkaniu omówiono różne przejawy przemocy oraz podkreślono fakt, że tego typu zachowania stanowią łamanie prawa. Duży nacisk położono na to, jak niebezpieczne jest hejtowanie w sieci. W świetle rosnącej popularności mediów społecznych, takie negatywne postawy mogą bowiem mieć katastrofalne skutki dla psychicznego zdrowia młodych osób.

Elementem wzbogacającym spotkanie była projekcja edukacyjnego filmu na temat przemocy. Po jego obejrzeniu z uczniami rozpoczęła się ożywiona dyskusja na ten temat, co pokazało, że problem ten jest niezwykle istotny dla młodego pokolenia.