Centrum Rewitalizacji na Pradze-Północ, zlokalizowane przy ulicy Małej 15, zostało oficjalnie otwarte wczoraj. To nowe miejsce ma na celu umożliwić spotkania w ramach projektu „Migawki. Fotograficzne Archiwum Rewitalizacji”, a także służyć jako miejsce obrad dla Warszawskiego Komitetu Rewitalizacji. Dodatkowo, centrum ma pełnić rolę punktu informacyjnego dla mieszkańców tego obszaru.

W inauguracji uczestniczyły różne istotne postacie, w tym między innymi zastępczyni prezydenta – Aldona Machnowska-Góra oraz pełnomocnik do spraw rewitalizacji – Jacek Grunt-Mejer. Znajdujące się w odnowionym w 2019 roku budynku przez TBS Warszawa-Południe centrum, mieści również osiem lokali mieszkaniowych.

Powstanie Centrum jest odpowiedzią na liczne prośby mieszkańców o utworzenie miejsca dedykowanego instytucji rewitalizacji na prawym brzegu stolicy. Aldona Machnowska-Góra podkreśliła przy otwarciu placówki, że wiele działań koordynowanych przez urząd miasta, takich jak spotkania komitetu rewitalizacji, konsultacje oraz codzienna praca obszarowych liderów, odbywało się na Pradze. Stąd decyzja o lokalizacji nowego centrum.

Jeszcze w tym roku w Małym Centrum Rewitalizacji zacznie pracować zespół animatorów rewitalizacji. Ich zadaniem będzie przekazywanie informacji i wsparcie mieszkańcom w kwestiach związanych z procesem rewitalizacji. Pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, Jacek Grunt-Mejer, również będzie tam pełnić dyżury. Miasto jest otwarte na inne propozycje wykorzystania tego miejsca, pod warunkiem, że będzie ono rozwijało się we współpracy z mieszkańcami.

Otwarcie Centrum towarzyszyło także pokazowi pierwszych fotografii z projektu Filipa Springera Migawki Fotograficzne Archiwum Rewitalizacji. Dodatkowo, uruchomiono stronę internetową dla tego projektu, gdzie fotografi mogą rejestracją przesyłać swoje opisane zdjęcia – zarówno archiwalne, jak i bieżące. Celem tego przedsięwzięcia jest ukazanie zmian, jakie zaszły na terenie prawobrzeżnej Warszawy z różnych perspektyw. W planach są również następne warsztaty na ulicy Małej 15.

Dotychczas miasto przeznaczyło ponad 800 mln zł na rewitalizację. Inwestycje te obejmują zmiany w przestrzeni publicznej, remonty budynków, tworzenie nowych miejsc aktywności dla mieszkańców, a także programy dla dzieci i młodzieży. W latach 2019-2023 na Pragę-Północ zaalokowano ponad 440 mln zł. W ramach tych działań przeprowadzono między innymi modernizację Teatru Baj, Pałacyku Konopackiego, wielopokoleniowej kamienicy przy ulicy Stalowej 29 oraz remont skrzyżowania ulic Szwedzkiej i alei Solidarności, gdzie dodatkowo zainstalowano nowe oświetlenie LED doświetlające przejścia dla pieszych.