Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI, p.o. podinsp. Robert Matusik, kilka dni temu otrzymał list z wyrazami wdzięczności od jednej z mieszkanek na terenie swojej jurysdykcji. W liście tym, kobieta nie szczędziła słów uznania dla działania jednego z policjantów – dzielnicowego asp. szt. Krzysztofa Malinowskiego.

Rysunek towarzyszący tekstowi ukazuje funkcjonariusza policji w mundurze, stojącego przed radiowozem.

W swoim piśmie, autorka szczegółowo opisuje zaangażowanie i wsparcie, które otrzymała od asp. szt. Krzysztofa Malinowskiego. Zadeklarowała również swoje uznanie dla profesjonalizmu i troski o innych, co w jej ocenie są najważniejszymi cechami charakterystycznymi dla tego policjanta.

Napisała: „ (…) Od Pana Krzysztofa doświadczyłam wsparcia, nie czułam się opuszczona ani pozostawiona samej sobie z problemem (…)”.

Aktywność w pomaganiu innym oraz zaangażowanie w służbę to elementy, które są mocno zakorzenione w codziennych działaniach każdego policjanta. Największą gratyfikacją dla funkcjonariuszy jest jednak to, że te wysiłki są widoczne i doceniane przez społeczeństwo.