Różnorodne kwestie związane z odpowiedzialnością karną nieletnich, takie jak definicje czynów karalnych, definicje małoletni, nieletni i młodocianych, zostały szczegółowo przedstawione podczas pogawędki, którą przeprowadziły policjantki specjalizujące się w profilaktyce społecznej. Naukowe spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 86 położonej przy ulicy Korynckiej.

Policjantki należące do Zespołu Profilaktyki Społecznej mają na celu nauczyć dzieci i młodzież bezpiecznych postaw. Kierują one uwagę na strategie pozwalające uniknąć niebezpieczeństwa, radzenie sobie w trudnych sytuacjach oraz metody poszukiwania pomocy. Ważnym aspektem edukacyjnym dla młodzieży jest uświadomienie im konsekwencji prawnych za popełnienie czynów karalnych. To właśnie to zagadnienie było głównym tematem ostatniego spotkania z uczniami klasy ósmej w Szkole Podstawowej Nr 86.

W ramach spotkania, funkcjonariuszki służby policyjnej szczegółowo omówiły pojęcie demoralizacji, wskazały jej manifestacje oraz za jakie przestępstwa i wykroczenia nieletni sprawcy czynów karalnych podlegają odpowiedzialności prawnej. Temat ten został dodatkowo zobrazowany za pomocą filmu edukacyjnego.

Policjantki uczuliły także młodych ludzi na ryzyko, które mogą napotkać zarówno w swoim codziennym życiu, jak i w cyberświecie.