Mija dokładnie dwie dekady od chwili, kiedy Polska stała się oficjalnym członkiem Unii Europejskiej, co doprowadziło do fundamentalnej transformacji naszego kraju, w tym również modernizacji systemu transportu publicznego w stolicy. Z tej okazji, przypadającej na 1 maja, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) postanowił uruchomić konkurs na projekt nowego wzoru Warszawskiej Karty Miejskiej. Praca, która najlepiej odda znaczenie tego ważnego jubileuszu, zostanie doceniona nagrodą w postaci biletu ważnego przez 90 dni.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie organizuje takie inicjatywy tylko przy specjalnych okazjach. Na przykład, w 2022 roku upamiętniono 30. rocznicę powstania ZTM. Ponadto uczniowie mają możliwość korzystania ze swoich autorskich kart miejskich – zostały one zaprojektowane przez młodych pasażerów, którzy wzięli udział w dedykowanym dla nich konkursie.

Dyrektorka ZTM, Katarzyna Strzegowska, wyraża nadzieję, że liczba prac nadesłanych na konkurs oraz zaangażowanie i kreatywność ich twórców przewyższy nawet najśmielsze oczekiwania. Szczególnie, że temat dotyczący wstąpienia Polski do Unii Europejskiej daje nieograniczone możliwości. Nawiązując do ogromnych zmian, jakie zaszły w stolicy dzięki wsparciu europejskim – od budowy metra, przez nowe trasy tramwajowe, po nowoczesne autobusy, tramwaje i pociągi – Strzegowska dodaje, że inspiracje dosłownie leżą na ulicy lub jeżdżą na kołach.

Konkurs na wzór Warszawskiej Karty Miejskiej to także okazja dla każdego do zostania częścią historii transportu publicznego w stolicy. Jak wyjaśnia Strzegowska, wybrany projekt trafi do zbiorów ZTM i będzie dostępny dla wszystkich pasażerów WTP.