Podczas niedawnego apelu w szkole podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Szaserów, policjantki specjalizujące się w profilaktyce społecznej podjęły istotny temat przemocy. Przemoc ta miała wiele twarzy, zarówno fizyczne, jak i psychiczne aspekty zostały poruszone. Przemoc cyfrowa, wyrażająca się poprzez hejt i nękanie w internecie, także nie została pominięta. Wszystkie te formy agresji są nie tylko moralnie nagannymi zachowaniami, ale stanowią także bezpośrednie naruszenie prawa.

Nadrzędnym tematem całego wydarzenia była przemoc rówieśnicza, a zebrani uczniowie klas IV-V mieli okazję poszerzyć swoją świadomość na ten temat. Policjantki dokładnie omówiły różne formy przemocy, starając się zwrócić uwagę uczniów na fakt, że oprócz przemocy fizycznej – bicia, popychania czy uderzania, równie destrukcyjna może być przemoc psychiczna i cyberprzemoc.

Podczas pogadanki edukacyjnej, funkcjonariuszki skupiły się na hejcie internetowym i innym negatywnym zachowaniom, które mają miejsce w cyberspace. W ramach prezentacji uczniowie mieli również okazję obejrzeć edukacyjny film na ten temat, który stał się punktem wyjścia do dalszej, burzliwej dyskusji po jego zakończeniu.