Na dachu centrum handlowego Galeria Wileńska w Pradze, odbyło się obrączkowanie piskląt sokoła, które są już czwartym pokoleniem tych ptaków, goszczących na terenach tego centrum. Pisklęta przyszły na świat w specjalnie przygotowanej dla nich budce, która znajduje się na zachodniej ścianie budynku.

Pustułki, dorosłe osobniki których osiągają rozmiar porównywalny do gołębia, czyli od 33 do 37 centymetrów, rocznie prowadzą do powstania jednego lęgu. Na wiosnę, między kwietniem a majem, samica składa od 3 do 7 jaj, które następnie wysiaduje przez około miesiąc. Należy podkreślić, że pustułki podlegają ścisłej ochronie gatunkowej i wymagają dodatkowo tak zwanego czynnego zabezpieczenia, np. poprzez instalowanie skrzynek lęgowych.

Pierwsze osobniki tego gatunku pojawiły się w Pradze w roku 2021 i od tego czasu stały się stałymi mieszkańcami terenu Galerii Wileńskiej. Marta Chojnacka, dyrektor centrum handlowego Galeria Wileńska, wyraża swoją radość z faktu, iż mogą wspierać akcje obrączkowania pustułek. Jako centrum handlowe angażują się w inicjatywy proekologiczne i troszczą się o ochronę środowiska.

W tym roku, samica pustułki złożyła aż 5 jaj, z których wykluło się 4 zdrowe pisklęta. Mają one świetną kondycję, co daje nadzieję, że w przyszłym roku rozpoczną one tworzenie swoich własnych rodzin – mówi Mariusz Grzeniewski, ornitolog.

Galeria Wileńska jest miejscem przyjaznym dla przyrody nie tylko dla ptaków. Na jej terenie znajdują się także budki lęgowe oraz siedliska dla owadów, które funkcjonują jako ich schronienia latem i miejsca do hibernacji jesienią. Ponadto, na dachu budynku mieści się pasieka składająca się z pięciu uli, w których żyje 250 tysięcy pszczół miodnych.