Po raz piąty ujawniono imiona zwycięzców prestiżowego wyróżnienia, jakim jest Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana. Ta nagroda docenia i honoruje warszawskie instytucje edukacyjne za ich nieustanny wysiłek w kształtowaniu pozytywnych modeli społecznych, rozwijanie empatii oraz kreowanie etyki społecznej.

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana jest przyznawana od 2020 roku. O nią starać się mogą zarówno publiczne jak i prywatne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki oświatowe i bursy działające pod auspicjami m.st. Warszawy. Inicjatorzy nagrody czerpią inspirację bezpośrednio od Marka Edelmana i jego słynnego powiedzenia: „(…) najważniejsze jest to, (…) by nigdy nie pozostawać biernym wobec zła”.

Nagroda ta ma na celu promować i doceniać projekty związane z edukacją obywatelską, historyczną i kulturalną. Dążą do propagowania pozytywnych postaw społecznych takich jak otwartość, solidarność, altruizm, empatia oraz nieakceptację obojętności. Nagroda ma na celu wzmacnianie więzi między pokoleniami i uświadamianie zagrożeń płynących z fanatyzmu czy braku tolerancji. Wszystko to odzwierciedla postać Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, aktywisty społecznego i niekwestionowanego autorytetu – jak podkreśliła Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, podczas ceremonii wręczenie nagród w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Tegorocznymi laureatami Nagrody Edukacyjnej im. M. Edelmana są:
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny (aleja Władysława Reymonta 25) w kategorii szkół podstawowych,
V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego (ul. Nowolipie 8) dla szkół ponadpodstawowych,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ochoty (ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 17) dla placówek edukacji pozaszkolnej.

Nagroda jest wyrazem uznania za zabiegi całej społeczności szkolnej podejmowane w następujących obszarach:
edukacji na rzecz praw człowieka,
zapobiegania przejawom nienawiści (z uwzględnieniem kontekstu historycznego),
poznawania historii i kultury społeczności żydowskiej (ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej),
edukacji o Holokauście,
historii opozycji demokratycznej w Polsce po 1968 roku.

Organizatorami i fundatorami Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana jest m.st. Warszawa. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy wraz z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które jest partnerem nagrody.

* Warszawską Nagrodę Edukacyjną im. Marka Edelmana ustanowiła Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwałą numer XXIV/687/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku.