Jako część pilotażowego projektu „Włącznik”, prowadzonego przez Fundację Pole Dialogu, przeprowadziliśmy w Zespole Szkół Łączności warsztaty strategiczne. Odbyło się to dzień wcześniej i miało na celu zrozumienie potrzeb młodych ludzi w zakresie aktywności sportowych, a także motywowanie ich do aktywnego udziału w tworzeniu oferty sportowej, która jest dla nich dedykowana.

To pierwsze spotkanie jest postrzegane jako początek współpracy z Samorządem Zespołu Szkół Łączności w Warszawie.

Workshop pozostawił po sobie dobre wrażenia, a jego prowadzenie zostało powierzone Agnieszce – przedstawicielce naszego ośrodka oraz Adamowi – mentorem i społecznikiem działającym na rzecz Fundacji, który na co dzień pracuje w Wolskim Centrum Kultury. Chcemy wyrazić wdzięczność Dyrektor Alicji Wodeckiej za umożliwienie nam przeprowadzenia warsztatów w Zespole Szkół Łączności.

Projekt „Włącznik” jest obiecującą inicjatywą, a wyniki badań przeprowadzonych w ramach jego realizacji mogą przyczynić się do pomocy innym jednostkom budżetowym m. st. Warszawy w zwiększaniu zaangażowania młodzieży w tworzenie ich bezpośredniego otoczenia.