Bezdomni i ludzie zmagający się z kłopotami życiowymi są często priorytetem dla dzielnicowych podczas kontroli swoich rejonów. Ostatnio, jako część działań prewencyjnych, policjanci odwiedzali osoby bezdomne, dostarczając im niezbędne informacje dotyczące dostępnej pomocy.

Podczas chłodniejszych miesięcy roku, funkcjonariusze policji podejmują wiele działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom, które mogą wystąpić w tym czasie. Kiedy termometry pokazują temperatury poniżej zera, policjanci apelują do wszystkich obywateli, aby nie byli obojętni na krzywdę innych.

Dzielnicowi podczas swoich patrolów sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne i te borykające się z problemami życiowymi. W trakcie tych spotkań wręczają oni ulotki z informacjami o placówkach udzielających pomocy oraz schroniskach dla bezdomnych.

Dodatkowo przypominamy o możliwości korzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ta aplikacja pomaga policjantom szybciej dotrzeć do miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne.

Pamiętajmy jednak, że w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, powinniśmy zadzwonić na numer alarmowy 112. Jeśli zauważymy osobę bezdomną w trudnych warunkach atmosferycznych, nie wahajmy się wezwać pomocy. Policjanci apelują o to, aby nikt nie był obojętny na potrzeby innych, zwłaszcza podczas spadków temperatur. Może to przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Pamiętajmy, że jeden telefon może oznaczać różnicę między życiem a śmiercią.