Pod auspicjami lokalnej policji, mieszkańcy Pragi Północ mają okazję uczestniczyć w debacie społecznej ewaluacyjnej. Ta ważna inicjatywa, pod tytułem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ – Aktywizacja społeczności lokalnej”, została zaplanowana na 19 czerwca 2024 roku. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00 i ma na celu stworzenie platformy do dialogu między obywatelami a służbami odpowiedzialnymi za ich bezpieczeństwo.

Zaproszenie do udziału w debacie jest skierowane do wszystkich mieszkańców rejonu. Miejscem spotkania będzie siedziba Administracji osiedla Kijowska RSM Praga, znajdująca się przy ulicy Ząbkowskiej 42. To właśnie tam będą miały miejsce rozmowy dotyczące aktualnej sytuacji bezpieczeństwa w dzielnicy.

W programie spotkania przewidziano omówienie działań podjętych przez służby porządkowe w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez obywateli podczas debaty społecznej przeprowadzonej w ubiegłym roku. O godzinie 17:30, rozpocznie się debata społeczna inicjująca, skupiająca się na aktualnych problemach związanych z bezpieczeństwem w dzielnicy. Wszyscy uczestnicy są gorąco zachęcani do aktywnego udziału w dyskusji i wyrażania własnych opinii.