W Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI w sali posiedzeń miała miejsce ważna ceremonia, podczas której nastąpiło przekazanie obowiązków stanowiska Komendanta Rejonowego. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, nadkomisarz Krzysztof Ogroński oraz członkowie kadry kierowniczej tej jednostki. Nadkomisarz Ogroński podziękował odchodzącemu i przyjmującemu obowiązki komendantom za ich dotychczasową służbę i złożył życzenia sukcesów w nowych rolach.

Ceremonię rozpoczęto od złożenia meldunku przez przedstawicieli jednostki dla nadkomisarza Krzysztofa Ogrońskiego, Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Następnie omówiono służbową historię inspektora Huberta Białogrodzkiego, dotychczasowego Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI, jak również podinspektora Roberta Matusik, który przejął powierzane mu obowiązki.

Fundamentalnym punktem uroczystości było ogłoszenie rozkazów personalnych podpisanych przez Komendanta Stołecznego Policji. Wprowadzali oni w stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VI inspektora Huberta Białogrodzkiego oraz podinspektora Roberta Matusik, z dniem 4 marca 2024 roku.

Tradycyjnie, zgodnie z ceremoniałem, zarówno inspektor Białogrodzki jak i podinspektor Matusik złożyli meldunki na ręce Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Następnie nadkomisarz Ogroński, wyraził wdzięczność obu komendantom za ich dotychczasową służbę. W swoim przemówieniu podkreślił ich profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie, które stanowią gwarancję prawidłowego wykonania obowiązków na nowo powierzonych im stanowiskach.

Kadra kierownicza Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, na zakończenie ceremonialnego przekazania obowiązków, skierowała do obu komendantów osobiste słowa podziękowania i gratulacje. Podinspektor Robert Matusik, nowo mianowany Komendant Rejonowy Policji Warszawa VI, zapewnił o swoim pełnym zaangażowaniu i profesjonalizmie w realizacji powierzonych mu obowiązków.

Uroczystość oficjalnie zakończył meldunek, jaki złożony został Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji przez dowódcę uroczystości.

Podinspektor Robert Matusik jest policjantem od 1996 roku. Przez lata służby pełnił wiele kierowniczych funkcji, głównie związanych z prewencją. Swoją karierę zaczynał od stanowiska Kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji na Targówku, a ostatnio, od 15 września 2020 roku, pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa VII. Za swoją służbę został odznaczony Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju” oraz Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.